Mironj Džudžar rođen je 2. marta 1923. godine u Ruskom Krsturu. Kao najstarije dete u porodici, pomagao je ocu u radu porodične seoske krčme. Tu je zavoleo pesmu i svirce, koji su ga neretko pratili kući. 

Ljubav prema muzici preneo je i svojoj porodici, koju je osnovao sa suprugom Irinom. Imali su ćerku Agnetu i sina Vladimira. Pedestih godina prošlog veka porodica se preselila u Sremsku Kamenicu. Tu je nastavio da se bavi vinogradom. 

Radio je na ozelenjavanju površina oko Instituta u Sremskoj Kamenici, gde je bio zaposlen i kao portir, a pred kraj radnog veka radio je na održavanju rasadnika cveća na Institutu. 

Preminuo je u 26. marta 2011. godine u porodičnoj kući.

Pozovite prijatelje i rodbinu preminule/preminulog

Prijavite pomen

Prijavite