Nikola Djuranin rođen je 30. novembra 1942. godine u Berkasovu. Osnovnu školu završio je u Berkasovu i Šidu 1957. godine, a gimanziju u Novom Sadu 1962. godine, gde je i apsolvirao na Medicinskom fakultetu. Završio je Fakultet političkih nauka u Zagrebu, na smeru za novinarstvo 1989. godine. 

Još kao gimnazijalac sarađivao je u studentskim novinama „Indeks“ na stranicama za srednjoškolce. Kao student počeo je da sarađuje sa Rusinskom redakcijom Radio Novog Sada, gde je potom i primljen u stalni radni odnos. Ceo svoj radni vek, sve do 2005. godine kad je otišao u penziju, radio je kao urednik, urednik emisija i urednik-komentator u informativnom programu. 

Bio je potpredsednik i predsednik Radničkog saveta, član Disciplinske komisije i član Redakcijskog kolegijuma RNS. Za zalaganje dobio je Plaketu Radio-televizije Novi Sad.

Nikola Đuranin pisao je prozu i poeziju koju je objavljivao u časopisima za decu „Zahradka“ i „Venac“, u novinama „Ruske slovo“, časopisu za kulturu „Svetlost“ i u nekadašnjem Narodnom kalendaru. 

Naš dragi Nikola Đuranin sahranjen je 24. jula 2021. godine na groblju u Sremskoj Kamenici.

Pozovite prijatelje i rodbinu preminule/preminulog

Prijavite pomen

Prijavite